7.4 DE GETUIGENIS VAN HET CHINESE SCHRIFT - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > Historische Betrouwbaarheid
☼ Bewijsstuk 17: De getuigenis van het Chinese schrift
Een aanvullende bevestiging van de historiciteit van de teksten van Genesis komt uit een nogal onverwachte bron: het geschreven schrift van de oude Chinese beschaving. Dit schrift, dat gebaseerd is op getekende symbolen, werd zo’n 4500 jaar geleden ontworpen (dat is 2500 jaar vóór de geboorte van Christus en ongeveer 500 jaar voordat Abraham Ur verliet en zijn verbond met God sloot). Het wordt vandaag nog steeds gebruikt. Geschreven Chinees gebruikt getekende symbolen om woorden of ideeën uit te drukken. Eenvoudige uitbeeldingen worden gecombineerd om complexere gedachten of concepten vast te leggen. Bekende gebeurtenissen en dagelijkse dingen werden gebruikt om een geschreven woord gemakkelijker te kunnen onthouden.
Door het bestuderen van de samenstellingen van de symbolen van enkele Chinese woorden, kunnen verbazingwekkende waarnemingen worden gedaan:

 Het symbool voor ‘God’. Genesis 1 zegt dat God de wereld schiep door te ‘spreken’. Het Chinese symbool voor God is gebaseerd op dit concept, want het is samengesteld uit de symbolen voor ‘tonen’ en ‘zeggen’ (zie figuur 14-2a).
 Het symbool voor ‘begin’ of ‘eerste’. In Genesis lezen we dat God Adam en Eva als het eerste echtpaar heeft geschapen. In Chinees is het symbool voor ‘eerste’ of ‘begin’ samengesteld uit de symbolen voor ‘twee’ en ‘mensen’ (zie figuur 14-2b).
          

  • De symbolen voor ‘verboden’ en ‘begeren’.  Genesis 2:8-9 vertelt dat er in het midden van de hof van Eden twee speciale bomen stonden, de ‘boom des levens’ en de ‘boom der kennis’. Deze twee bomen symboliseren dus de hof van Eden. Vervolgens verbiedt God in Genesis 2:16-17 Adam en Eva om de vrucht te eten van de boom der kennis. In het Chinees is het symbool voor ‘verboden’ samengesteld uit de symbolen van ‘twee bomen’ en ‘bevelen’ (figuur 14-2c) en het symbool voor ‘begeren’ bestaat uit de symbolen voor ‘twee bomen’ en ‘vrouw’ (figuur 14-3a).
    Het symbool voor ‘offerdieren’. In de Thora introduceert God het offersysteem. Door het offeren (doden) van een ‘ongeschonden’ schaap of os konden de Bijbelse voorvaderen en Joden – door geloof – hun zonden laten vergeven. Dit concept is symbolisch samengevat in het Chinese symbool voor ‘offerdieren’ (zie figuur 14-3b).
    Het symbool voor een ‘groot schip’. Volgens Genesis 6:15-16 beval God Noach een groot containerachtig schip, de ark, te bouwen. Hij en zijn vrouw, samen met zijn drie zonen en hun vrouwen, in totaal dus acht mensen, moesten de ark in gaan zodra de zondvloed begon. Zoals figuur 14-3c toont, is het Chinese symbool voor ‘groot schip’ samengesteld uit een combinatie van de symbolen voor ‘acht’, ‘mens en ‘boot’ – acht mensen op een boot.
    Dit overzicht is slechts een illustratie van de vele Chinese symbolen die ontleed kunnen worden in betekenisvolle sub-symbolen. Woorden die begrippen beschrijven zoals ‘praten’, ‘scheppen’, ‘geluk’ of ‘zegen’, ‘westen’, ‘duivel’, ‘verleider’ en ‘overstroming’ kunnen allemaal worden ontleed in andere, aan Bijbelverhalen gerelateerde symbolen.

    Is dit slechts toeval? Zijn dit wellicht creatieve verzinsels? Sceptici zullen zeggen dat dit niets meer bewijst dan dat er een aantal religieuze fanatici te veel tijd en verbeelding hadden. Aan de andere kant, hoeveel symbolen moeten er gevonden worden om te demonstreren dat dit meer dan slechts toeval is? Vijf? Tien? Of wellicht vijfentwintig? De ontdekking van Bijbelse wortels voor het Chinese schrift wijst naar een gemeenschappelijke band tussen de Chinese en Joodse volkeren. Dit zou goed verklaard kunnen worden door de verhalen van de schepping, de zondvloed en de toren van Babel, zoals vastgelegd in de eerste elf hoofdstukken van Genesis.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu