SAMENVATTING – WE WETEN DAT GOD BESTAAT - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samenvatting
Samenvatting – We weten dat God bestaat
In deze sectie hebben we het big bang-model onderzocht zoals het in het algemeen door evolutionaire wetenschappers wordt onderwezen. We hebben gezien dat evolutie geen vaststaand feit is, zelfs niet eens een verifieerbare theorie, maar slechts een model om dingen die we zien in de wereld om ons heen te kunnen verklaren. Een serie bewijsstukken heeft gevoelige slagen toegebracht aan de grondbeginselen van het evolutiemodel en heeft zelfs solide argumenten voor het bestaan van een Schepper opgeleverd:
 
1. Er is geen wetenschappelijke, evolutionaire uitleg voor de oorzaak van de big bang. Hoe kan iets uit niets ontstaan? Hoe kan het heelal tot stand worden gebracht zonder een oorzaak? Het plotselinge plaatsvinden van een oerknal (big bang) en het aanwezig zijn van ruimte en tijd kan alleen worden verklaard door het bestaan van een Schepper die zichzelf boven en buiten ruimte en tijd bevindt.
2. De natuurlijke wetten en constanten die ons heelal en onze wereld regelen, zijn zeer nauwgezet samengesteld en op elkaar afgestemd. Kleine veranderingen in de constanten van deze wetten en/of in de natuurlijke of chemische eigenschappen in de voor het leven kritische elementen, zouden dit leven al hebben vernietigd voordat het zou bestaan. Hoe kunnen deze natuurlijke wetten zonder een ontwerper zo perfect gebalanceerd en ontworpen zijn?
3. De aarde is werkelijk een bevoorrechte planeet. Moderne astrobiologie heeft verschillende factoren (condities) vastgesteld die alle tegelijk (op welke planeet dan ook) aanwezig moeten zijn om het bestaan van leven zelfs maar mogelijk te maken. De kans om aan al deze voorwaarden tegelijkertijd te voldoen is bijzonder gering. Deze kans is zo klein dat (zelfs met de aanwezigheid van triljoenen en triljoenen planeten in het heelal) het vinden van een andere levensvatbare planeet zeer onwaarschijnlijk tot totaal onmogelijk is.
4. De levensvatbaarheid van de aarde is niet alleen uiterst zeldzaam, onze aarde is ook waarschijnlijk het beste gepositioneerd en uitgerust om de rest van het heelal te kunnen observeren.
5. De moderne wetenschappers zijn eensgezind tot de conclusie gekomen dat het leven op een planeet zoals de aarde niet zomaar per ongeluk is ontstaan. De complexe bouwstenen van zelfs de meest eenvoudige levende cel – eiwitten, DNA en moleculaire machines – kunnen niet zomaar ontstaan, zelfs niet over een heel lange tijdsperiode. Ondanks tientallen jaren van intensief onderzoek, hebben oorsprong-van-het-levenwetenschappers nog steeds geen verklaring gevonden voor hoe het leven, uitsluitend onder invloed van natuurlijke processen, zou hebben kunnen ontstaan. 
6. Zelfs als een eencellige levensvorm tot ontstaan zou kunnen komen, is er geen mechanisme dat dit leven kan laten ‘ontwikkelen’ tot een meer complexe levensvorm. Alle bekende ‘bewijzen’ voor evolutie naar meer complexe soorten tonen uitsluitend ‘natuurlijke selectie’ aan (variaties in een enkele soort) en geen genetische mutatie (nieuw DNA als gevolg van fouten gedurende het celduplicatieproces, dat nieuwe, betere karakteristieken voor het leven vormt).
7. Volgens de evolutietheorie zouden bestaande soorten zich ontwikkelen naar meer complexe soorten door middel van een serie opeenvolgende mutaties. Ondanks het meer dan honderd jaar bestuderen van fossielen, zijn er geen bewijzen van overgangsvormen ontdekt. Integendeel zelfs, de Cambrische explosie toont aan dat nagenoeg alle lichaamsontwerpen van al de huidige levensvormen zomaar ineens op ongeveer hetzelfde moment zijn ontstaan.
 
Een andere serie bewijzen ondersteunt de argumenten voor het bestaan van een Schepper:
 
8. Door middel van biochemische dateringstechnieken (gebaseerd op DNA), is de geschatte leeftijd van de mensheid nu herzien tot tussen de 37.000 en 100.000 jaar. Waarnemingen uit de archeologie en antropologie kloppen met een datering van tussen de 40.000 en 50.000 jaar. Deze veel jongere leeftijd voor de mensheid dan eerder werd aangenomen is in tegenspraak met evolutionaire modellen, maar is in overeenstemming met het scheppingsverhaal van de Bijbel.
9. De zogenaamde niet vereenvoudigbare complexe moleculaire machines kunnen niet stapsgewijs zijn ontstaan, omdat deze systemen alleen maar kunnen werken als alle componenten aanwezig zijn. Daarom is geleidelijk ‘evolueren’ geen mogelijkheid.
10. Diverse levensvormen leven samen in een symbiotische relatie. Deze samenwerking kan niet uit een langzame, onafhankelijke ontwikkeling van de individuele soorten worden verklaard.
11. De universeel geobserveerde wet van entropie (wanorde) strookt met een scheppingsmodel, maar is in strijd met het evolutionaire model.
12. De analogie van de horlogemaker laat zien dat complexe mechanismen en/of organismen het resultaat van Intelligent Ontwerp zijn en niet van willekeurige kansen en blinde natuurkrachten.
13. Alle mensen zijn geboren met het concept van moraliteit; we weten wat ‘goed’ en ‘fout’ is. Als mensen slechts door middel van lukrake chemische processen zijn ontstaan, wat doet enige vorm van moraliteit er dan toe?
 
De argumenten voor het bestaan van een Schepper God zijn overweldigend. Dankzij de vooruitgang van de wetenschap in het bestuderen van het heelal, evenals de groeiende kennis om de complexiteit van het leven en het wonderbaarlijke ontwerp van DNA beter te kunnen begrijpen, wijzen ook nieuwe ontdekkingen in astrobiologie en moleculaire biologie op het ontwerp en vakmanschap van een intelligente Schepper. Onze generatie is beter uitgerust dan onze voorouders om de recentelijk ontdekte details van deze prachtige en perfect geschapen wereld te onderzoeken en te bestuderen.
De weddenschap van Pascal

Mocht u tot de conclusie komen dat er niet genoeg bewijs voor het bestaan van God is om een gelovige te worden, maar er aan de andere kant te veel indicaties zijn die wijzen op de mogelijkheid dat God bestaat en u ook geen atheïst meer wilt zijn, dan zou u de weddenschap van Pascal (genoemd naar Blaise Pascal, een Franse filosoof [1623-1662]) in overweging kunnen nemen.
Die weddenschap stelt het volgende: het is veiliger om ervoor te kiezen dat God bestaat dan om zijn bestaan te ontkennen. Als God inderdaad bestaat en u kiest voor Hem, zult u in de hemel voor uw keuze worden beloond. Als u voor Hem kiest maar Hij blijkt achteraf niet te bestaan, dan heeft u niets verloren; u zult gewoon in het niets opgaan. Als u daarentegen God afwijst en Hij blijkt achteraf wél te bestaan, zult u naar de hel gestuurd worden. En als u Hem zou afwijzen en Hij bestaat inderdaad niet, zult u nog steeds in het niets opgaan.
Uiteindelijk kunt u alleen maar winnen en hebt u niets te verliezen als u voor God kiest. 
Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu