6.3 De Bibliotheek van Nag Hammadi - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > Verloren Boeken?
De bibliotheek van Nag Hammadi

In 1945 vonden twee Arabische broers nabij Nag Hammadi (ongeveer 500 km ten zuiden van Caïro in de buurt van de rivier de Nijl) 13 papyrus-codices in een kruik. De 52 verschillende geschriften op deze papyri staan nu bekend als de Nag Hammadi gnostische teksten. In 1959 werd het eerste document uit deze bibliotheek – het Evangelie van Thomas – gepubliceerd. De publicatie van de volledige collectie vond plaats in 1977.
De teksten zijn allemaal geschreven in het Koptisch, Egyptisch geschreven met het Griekse alfabet. De algemene consensus is dat deze Koptische vertalingen gemaakt zijn uit originele Griekse teksten in de periode 350-400 n.Chr., maar dat is ook het enige waarover de geleerden het eens zijn. De oorspronkelijke teksten dateren uit vroegere tijden, maar hoeveel vroeger is onderwerp van felle discussies. Ook zijn de meeste Bijbelgeleerden van mening dat het historisch belang en de betrouwbaarheid van deze Nag Hammaditeksten niet te vergelijken is met de teksten van het Nieuwe Testament, hoewel sommigen (zoals het Jesus Seminar) geloven dat ze juist betrouwbaarder zijn dan het Nieuwe Testament. Deze mensen beweren zelfs dat ze bewijs leveren over hoe de Rooms-Katholieke Kerk jarenlang de gelovigen heeft voorgelogen. 
Afgezien van deze discussie zijn er twee belangrijke waarnemingen met betrekking tot de kwaliteit van de teksten:
• De teksten werden een voor een van het Grieks naar het Koptisch vertaald. De vertalers waren niet altijd in staat om te begrijpen wat ze probeerden te vertalen. Door het vergelijken van teksten waarvan in het Koptisch vertaalde duplicaten bestaan wordt het verschil tussen de betere vertaling en de minder geslaagde vertaling overduidelijk. Dit leidt tot grote twijfels over de kwaliteit van het overgrote deel van de Koptische teksten waarvan slechts één enkel document gevonden is.
• Er is een vergelijkbaar risico in de overdracht van de teksten over generaties van kopieerders die werkten met steeds onbetrouwbaarder kopieën, eerst in het Grieks, later in het Koptisch. Het aantal onopzettelijke fouten is moeilijk te schatten. Als er slechts een paar letters ontbreken, dan kunnen die wel adequaat worden ingevuld, echter grotere gaten in de teksten moeten simpelweg blanco blijven.
 
De Nag Hammadigeschriften kunnen worden verdeeld in verschillende categorieën:

Gnostische ‘christelijke’ teksten. Tot deze groep behoort het veel aandacht trekkende Evangelie van Thomas. Deze verzameling uitspraken van Jezus werd aanvankelijk door sommige onderzoekers als de Q-bron van de canonieke evangeliën Marcus en Lucas beschouwd. Andere teksten zijn onder andere het Evangelie der Waarheid, mogelijk geschreven door de bekende ketter Valentinus, en het Evangelie van Filippus, dat unieke instructies voor gnostische sacramenten bevat.
Gnostische teksten met minder duidelijke christelijke inhoud. Sommige onderzoekers stellen dat deze teksten duiden op voorchristelijk gnosticisme, maar dit lijkt niet onderbouwd. De documenten in deze categorie zijn verder niet relevant in de context van het zoeken naar nieuwe christelijke geschriften.
Niet-gnostische christelijke documenten. Er zijn ook diverse niet-gnostische christelijk documenten gevonden. Hiertoe behoren onder andere Handelingen van Petrus en de Twaalf Apostelen, de Spreuken van Sextus en de Lessen van Sylvanus. Bij geen van deze teksten gaat het om nieuw ontdekte documenten.
Diverse documenten. Daarnaast zijn diverse documenten noch christelijk, noch gnostisch, maar werden ze waarschijnlijk door de gnostische beweging met veel interesse gelezen.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu