7.3 HET NIEUWE TESTAMENT IS HISTORISCH BETROUWBAAR - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > Historische Betrouwbaarheid
☼ Bewijsstuk 16: Het Nieuwe Testament is historisch betrouwbaar
Er bestaan ook vele archeologische en geschiedkundige bevestigingen voor het Nieuwe Testament. Het evangelie van Lucas en de Handelingen van de apostelen zijn schatkaarten voor archeologische expedities vanwege het grote aantal genoemde locaties, bestuurders en handelsroutes. Net als met het Oude Testament volgt hieronder een (zeker niet compleet) overzicht van een aantal belangrijke vondsten:

Archaeological evidence for the New Testament

 

Discovery

Location

Evidence/Inscription

Significance

Excavated house of Peter

Capernaum

first century house church

Peter’s house in Capernaum

Ossuary of Caiaphas

Jerusalem

“Joseph son of Caiaphas”

Bones of Caiaphas the High priest

Fragment of plague with inscription

Caesarea Maritima

“Pontius Pilatus, Prefect of Judea

Confirms Pilate as governor

Bones of crucified man

Giva’at ha-Mitvar

Bones of crucified man

Confirm crucifixion details

Pool of Bethesda 

Jerusalem

Pool with 5 porticoes

Confirms John 5:2

Pool of Siloam

Jerusalem

Pool with inscription

John 9:7-11

Slab with “ordinance of Caesar”

Nazareth

Strict prohibition against disturbing of graves

Confirms early Christian claims of resurrection

Galilean boat

Sea of Galilee

first century fishing boat

Corroborate gospel accounts

Golden Gate

Jerusalem

Ancient gate under current Golden gate

Mark 11:11?

Slab of limestone in pavement

Corinth

“Erastus in return for his aedileship…”

Romans (16:23),

2 Timothy (4:20)

Temple inscription

Damascus

“Lysanias the tetrarch”

Luke 3:1

Dated Greek inscription

Delphi

“Lucius Junios Gallio…Achaia”

Acts 18:12-17

A.N. Sherwin-White, vermaard historicus van het oude Rome, concludeert over de teksten van Lucas:
 
Voor Handelingen zijn de bewijzen van historiciteit overweldigend (…). Elke poging om zelfs in detail zijn [het boek Handelingen] historiciteit in twijfel te trekken moet nu absurd overkomen. Romeinse historici hebben dit reeds lang aanvaard.
 
De Amerikaanse Bijbelarcheoloog en Midden-Oostenexpert William F. Albright schrijft:
 
Het excessieve scepticisme tegenover de Bijbel van de belangrijke geschiedkundige scholen van de achttiende en negentiende eeuw, waarvan bepaalde aspecten bij tijd en wijle nog steeds de kop opsteken, wordt steeds meer in diskrediet gebracht. Steeds weer is door nieuwe ontdekkingen de nauwkeurigheid van ontelbare details vastgesteld en is er daardoor een grotere erkenning teweeggebracht voor de waarde van de Bijbel als een bron van geschiedenis.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu