4.3 Credo's in het Nieuwe Testament - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > NT Teksten
☼ Bewijsstuk 9: Credo’s in het Nieuwe Testament
Zelfs vóór het Nieuwe Testament was geschreven, formuleerde en gebruikte de vroege kerk credo’s (geloofsbelijdenissen) om hun geloof te belijden en te delen. Een credo (Latijns voor: ‘ik geloof’) is een uit het geheugen opgezegde verklaring die werd verkondigd, gedeeld en doorgegeven onder de gelovigen tijdens de samenkomsten van de vroege kerk. Veel van de credo’s werden geïncorporeerd in de boeken van het Nieuwe Testament, sommige zelfs al in de evangeliën, maar andere in de apostolische brieven.
Deze mondelinge geloofsbelijdenissen waren oorspronkelijk in het Aramees en ze zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze een afwijkende stijl hebben ten opzichte van de andere passages, Aramese woorden gebruiken en/of vaak worden geïntroduceerd met een inleiding in de trant van: ‘want ik zelf ontvangen heb, hetgeen ik ook aan u heb overgegeven’. Als we ze terugvertalen naar het origineel, hebben de meeste credo’s poëtische kenmerken en klinken als oude gezangen. Dit was zo gedaan om het gemakkelijker en beter te kunnen onthouden.
De twee credo’s die verreweg het belangrijkste zijn, zijn Jezus’ woorden over het delen van het brood en de wijn gedurende het laatste avondmaal in 1 Korintiërs 11: 23-29 en Paulus’ getuigenis over de verschijningen na de opstanding genoemd in 1 Korintiërs 15: 3-8 (we zullen dit credo uitgebreider ontleden wanneer we in een later hoofdstuk de bewijzen voor de opstanding bespreken).
Andere credo’s worden aangetroffen in Romeinen 1:3-4; 10:9; 1 Timotëus 3:16; 2 Timotëus 2:8 en Filippenzen 2:6-11. Credo’s kunnen ook in de preken van Petrus en Paulus in het boek van Handelingen gevonden worden.
Deze credo’s zijn de oudste christelijke getuigenissen van de bediening van Jezus, zijn onderwijs en zijn opstanding. Sommige credo’s dateren zelfs uit het midden van de jaren 30 n.Chr., slechts een paar jaar na de opstanding. Zelfs de meest kritische Bijbelgeleerden erkennen dat deze credo’s als betrouwbare ooggetuigenverslagen (die buitengewoon dicht bij de oorspronkelijke gebeurtenissen liggen) moeten worden geaccepteerd.
Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu