Structuur van Gefundeerd Geloof - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overzicht
Structuur van Gefundeerd Geloof
“Wie naar mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kunnen overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van de regen, overstroming en storm, stort het met donderend lawaai in.”   
Jezus, onderdeel van de Bergrede, Mattheus 7:24-2             
Vragen, secties en bewijsstukken

Dit boek met bewijzen is als een veelomvattende studie van wetenschap en geschiedenis bedoeld. Het logisch denkproces in dit boek brengt de lezer naar de ontegenzeggelijke en geverifieerde conclusie dat het Christendom is gebaseerd op ware feiten. We volgen de vijf belangrijkste vragen die de struktuur van het boek bepalen.
De antwoorden op de eerste drie vragen elimineren stap-voor-stap de diverse andere wereldbeschouwingen, en leiden tot de logische conclusie dat het Christendom het enige alternatief is dat niet alleen consequent is met, maar ook ondersteunt wordt door de moderne wetenschappen, de geschiedenis met zijn studies van de oudste documenten, archeologische opgravingen en wetenschappelijke onderzoeken. De antwoorden op de overige twee vragen geven waardevolle extra informatie welke de unieke waarheid van de Christelijke wereldbeschouwing nogmaals bevestigd.
Elke vraag wordt besproken in een sectie van dit boek. Het eerste hoofdstuk van elke sectie introduceert de vraag, geeft extra achtergrond informatie en legt het logische onderzoek uit wat daarop volgt. In latere hoofdstukken worden observaties, feiten en bewijzen, ik noem ze “bewijsstukken” geïntroduceerd die in meer detail worden onderzocht, geanalyseerd en uitgelegd.
De bewijsstukken zijn per sectie genummerd en kunnen worden herkent door middel van het symbool ☼. Aan het einde van elke sectie worden de bewijsstukken samengevat en een conclusie gepresenteerd.

De vijf vragen

De volgende vragen vormen de basis van dit boek:

Sectie I: Bestaat God?
Is er onomstotelijk bewijs over het bestaan van een Schepper? Bewijzen of weerleggen  hedendaagse wetenschappelijke waarnemingen de aanwezigheid van zo’n Schepper? Indien we deze vraag bevestigend kunnen beantwoorden, dan kunnen wereldbeschouwingen die een Schepper afwijzen geëlimineerd worden, zoals atheïsme (wat beweert dat er geen God is) en pantheïsme (het geloof dat het heelal altijd heeft bestaan en dat het heelal zelf God is).

Sectie II: Berust de Bijbel op waarheid?
Als een Schepper God bestaat, zou het eigenlijk alleen maar logisch zijn als Hij met zijn schepping zou communiceren. De Christelijke Bijbel claimt dat het deze communicatie is, maar is deze claim waar? We zullen de Bijbel onderzoeken om te zien of deze juist, betrouwbaar  en eerlijk is. Als we kunnen bewijzen dat de Bijbel inderdaad waar is, dan kunnen we alle andere wereldbeschouwingen die de Bijbel niet accepteren en/of die hun aanspraak baseren op andere openbaringen, zoals Islam (welke beweerd dat de Bijbel door de Joden en de Christenen is vervalst en dat een ‘hogere kwaliteit’ openbaringen is bewaard gebleven door de profeet Mohammed in the Qur’an) uitschakelen. Deze conclusie zal dus ook zienswijzen zoals polytheïsme (er zijn meerdere goden) en deïsme (God bestaat en heeft het heelal geschapen , maar is niet meer geïnteresseerd in- of betrokken bij zijn schepping) elimineren.                          
Sectie III: Is Jezus de Zoon van God?
Als God bestaat en de Bijbel is historisch bewezen en betrouwbaar, dan is de grootse vraag die moet worden beantwoord of Jezus inderdaad God Zijn unieke, enige Zoon is, ofwel, is Jezus God in een menselijke vorm? Als dat niet waar is, dan is het Judaïsme het complete en betrouwbare geloof. Als Jezus inderdaad God is, dan is het Christendom het enige echte geloof.
Een positief antwoord op elk van deze drie vragen leidt op een logische manier tot de conclusie dat het Christendom waar is. Om de consequentie en juistheid van deze belangrijke conclusie te verifiëren en bevestigen zijn er nog twee andere vragen die we moeten beredeneren.

Sectie IV: Is de Bijbel door God ingegeven?
 Is er bewijs dat aantoont dat de Bijbel niet alleen betrouwbaar is op tekst en als historisch document, maar dat dit ook het ingegeven Woord van God is? Kunnen we in de teksten van de Bijbel bevestigingen vinden die aantonen dat de Heilige Schrift werd ingegeven door God en niet is geschreven door gewone mensen?


Sectie V: Wat geloven anderen?
Als het Christendom op waarheid berust, dan kunnen andere wereldbeschouwingen niet ook waar zijn. Door de geschiedenis en bewijzen voor de andere wereldgodsdiensten te onderzoeken kunnen we nagaan of inderdaad alleen het Christendom is gebaseerd op feiten met ware goddelijke openbaringen.

Handleiding over het gebruik van dit boek

Het boek volgt een logisch denkproces bestaande uit een reeks onderzoeken en conclusies. Elke stap bouwt op de bewijsmaterialen en conclusies van de voorgaande stap(pen). Ik zou daarom willen adviseren om dit materiaal van het begin tot het einde helemaal door te lezen. Als je de getailleerde discussies over sommige vragen en bewijsstukken wilt overslaan, kan je direct naar het einde van elk van de vijf secties gaan, waar je de samenvattingen zal aantreffen. Deze informatie kan ook dienst doen als referentie voor het bespreken van een enkel onderwerp. 

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu