7.1 De Historische Betrouwbaarheid van de Bijbel - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > Historische Betrouwbaarheid
7. De historische betrouwbaarheid van de Bijbel
‘Feitelijk gezien kan met zekerheid gezegd worden dat er nog nooit een archeologische ontdekking is gedaan die ook maar één enkele referentie uit een Bijbelvers heeft tegengesproken. Grote aantallen archeologische vondsten zijn gedaan die in grote lijnen of in nauwkeurige details de historische uitspraken in de Bijbel bevestigen.’   
(Gerespecteerd archeoloog Nelson Glueck)
Wat kunnen we verwachten?

De moderne technologie heeft ons een grote hoeveelheid werktuigen ter beschikking gesteld waarmee we de historische betrouwbaarheid van de Schrift kunnen onderzoeken:
 
Geschiedenis. Met behulp van diverse buitenbijbelse bronnen kunnen we veelal met een indrukwekkende nauwkeurigheid een tijdslijn van vroegere gebeurtenissen reconstrueren. We kunnen de data vastleggen van keizer- en koninkrijken, heersers en veldslagen, alsmede ontdekkingen en uitvindingen, vroegere technologieën en oudheidkundige economieën. Hiermee kunnen we bepalen of de Bijbelverhalen ‘passen’ in het politieke klimaat en/of in voor die tijd gebruikelijke gewoonten en gebruiken, zoals de prijs van een slaaf of de prijs voor het slijpen van ploegmessen.
Archeologie. Zorgvuldig gedane opgravingen op wijdverspreide locaties hebben het bestaan van in de Bijbel genoemde steden, structuren en stadsmuren bevestigd. Kunstwerken en documenten uit vroege perioden helpen bij de evaluatie van zowel geschiedenis als de Bijbelse geschriften.
Andere ondersteunende wetenschappen. Een aantal andere takken van wetenschap ondersteunen onze vondsten uit geschiedenis en archeologie. Deze wetenschappen zijn o.a. geologie (om gebeurtenissen die op grote schaal voorkwamen te dateren), radiometrische datering (om de leeftijd van documenten en kunstwerken vast te stellen) en tekstuele analyse (om de achtergrond en de inhoud van een document te analyseren).
 
Deze verschillende werktuigen geven ons een stevige basis voor effectief historisch onderzoek, maar we mogen de beperkingen van dit soort research nooit uit het oog verliezen. In veel gevallen is dit geen objectieve wetenschap; wanneer er slechts een klein aantal puzzelstukjes aanwezig is, vraagt het subjectieve uitleg en creatieve oplossingen om het complete plaatje van de puzzel vast te stellen:
 
• In tegenstelling tot het terrein van de exacte wetenschappen kunnen historische processen niet opnieuw in een laboratorium worden geschapen. Oudheidkundigen en geschiedkundigen kunnen, vaak pas na vele jaren, alleen het bewijs dat is achtergebleven onderzoeken en uitleggen. Nieuwe ontdekkingen kunnen vele ‘comfortabele’ (reeds bestaande) conclusies onderuithalen.
• Uitleg van archeologische vondsten hangt af van de vooronderstellingen van de onderzoeker en zijn levensovertuiging. Iemand die de Bijbel gelooft, zoekt naar bewijzen die dit bevestigen en legt alle vondsten binnen dat perspectief uit. Veel onderzoekers staan onomwonden sceptisch tegenover de Schrift en staan vijandig ten opzichte van haar kijk op de wereld. Zij kunnen in de verleiding komen om conclusies te trekken die de Bijbelse verslagen in diskrediet brengen.
• Er zijn duizenden documenten ontdekt, zelfs hele archieven, maar een schrikbarende hoeveelheid materiaal is verloren gegaan. De beroemde bibliotheek in Alexandrië (Egypte) bijvoorbeeld, was eens in het bezit van meer dan een miljoen codices en manuscripten; helaas zijn alle vernietigd tijdens een brand in de zevende eeuw.
• Alles wat we vinden kan alleen maar (details van) de Bijbelse verslagen en gebeurtenissen bevestigen. We kunnen ze nooit als een vaststaand feit bewijzen en ook kunnen deze ontdekkingen niet bewijzen dat de Bijbel door God is geïnspireerd.
 
De kracht van archeologisch en geschiedkundig onderzoek ligt niet alleen in de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de Bijbel te bevestigen. Het gebrek aan enig bewijs dat aantoont dat de verhalen uit de Bijbel onwaar zijn, is een veel grotere bijdrage aan de geloofwaardigheid van de geschriften.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu